Bel vrijblijvend: 035 62 84 992

Gezinstherapie en familiecoaching

Dichterbij de ideale familie komen. Dat kan een doel zijn in gezinstherapie. Wat is jullie doel? Dat wordt tijdens gezinstherapie eerst bekeken. Van buitenaf kan een geschoolde derde beter en sneller waarnemen wat er scheef zit en die mechanismen helpen veranderen. Je wint zo jaren. Het kan daarbij gaan om gezinnen, families, of om volwassen familieleden zoals bijvoorbeeld broers en zusters, die allang apart wonen.

Tijdens of na ernstige lotswendingen kan de gezinstherapeut of familiecoach van de Eerlijkheidsfabriek helpen. Denk hierbij aan:

 • Een of meer kinderen hebben een handicap of gedragsproblemen
 • Ziekte of overlijden van een bejaarde ouder
 • Na echtscheiding
 • Met stiefkinderen en stiefouder
 • Financiële problemen zoals ontslag of schulden

Wat doet een gezinstherapeut

Een gezinstherapeut helpt bij het wegnemen of verminderen van problemen binnen een gezin of familie. Gedragsverandering aanleren in een gezin met jonge kinderen gaat via de ouders. Gesprekken gaan met alle gezinsleden samen. Daarnaast worden apart gesprekken gevoerd met een of beide ouders of in andere sub-groepjes. Kinderen in de puberteit en prepuberteit kunnen ook zelfstandig, in samenspraak met de ouders, naar coaching. Wat daarover naar de ouders geuit wordt, wordt eerst met hen besproken. Ieder gesprek is vertrouwelijk. Tijdens de coaching wordt er trouwens ook gelachen door de deelnemers.

Samen kijken we naar wat er snel nodig is en naar wat er langzaam aan gedaan moet worden. Het onderwerp ‘schuld’ is meestal een onvruchtbaar onderwerp en wordt slechts bij uitzondering uitgediept. Oorzaak en gevolg kan wel een onderwerp zijn en vooral: wat eerst een goede gedragswijze was, is dat later niet meer altijd. Wat zien betrokkenen van zichzelf niet dat wel roet in het eten van de familie gooit? En nog een belangrijke: wat zijn nu de karakteristieke positieve kanten van deze familie?

Aanpak gezinstherapie

De gezinsleden zelf doen het werk en maken keuzes in gezinstherapie. Ze beantwoorden vragen die de coach stelt, krijgen tips, hebben belevenissen tijdens de coaching. Er komt ook huiswerk aan te pas dat alleen of tezamen gemaakt wordt. Hoe het gezinsleven het prettigst kan, hoe het samenzijn voor iedereen kan worden, zijn veelvoorkomende vragen. Een stukje verwachtingenmanagement hoort erbij. Ieder krijgt de kans te zeggen wat hij denkt of voelt, maar niet alles hoeft altijd in de groep gezegd te worden. Individuele eigenschappen worden gerespecteerd. De coach probeert goede eigenschappen te laten bloeien.

Als het coaching proces een eind op gang is, zullen de tussenpozen tussen de sessies groter worden en kan het gezin meer in zelfwerkzaamheid doen. In overleg bekijken we om hoeveel sessies het ongeveer zal gaan voor jullie zelfstandig in staat zijn verder naar je doel te werken.

Familiecoaching

Bij familiecoaching neemt een van de familieleden, vaak een volwassen broer of zus uit een voormalig kerngezin, contact op met de Eerlijkheidsfabriek. Die ervaart last van bepaalde familiale omstandigheden. Hij of zij bespreekt met de coach hoe de familie te betrekken bij het idee een coach in te schakelen. De coach kan hiervoor ideeën aan de hand doen.
Er kunnen meer redenen tegelijk zijn voor familiecoaching:

 • Het verdelen een erfenis of alleen spullen;
 • De verzorging van een hoogbejaard familielid en de kosten daarvan;
 • In de jeugd wortelende ruzies, stiefsituaties en een nare stemming;
 • Wensen voor een beter familieleven in het algemeen;
 • Onenigheid over de opvoeding van kinderen.

Juist bij families die zichzelf als geslaagd en ontwikkeld zien kunnen dergelijke situaties zich diep ingraven.

Voordelen van de Eerlijkheidsfabriek

 • Een onafhankelijke deskundige derde overziet het geheel beter en dat werkt sneller dan wanneer je het zelf probeert;
 • Sessies in avonden en weekenden mogelijk;
 • Parkeren op het eigen terrein van de Eerlijkheidsfabriek
 • Bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Vreemde (deskundige) ogen dwingen.

Neem contact op

Kan de toestand in huis of in de familie niet langer zo en spreekt bovenstaande insteek je aan? Bel dan naar 035 6283992 of stuur een e-mail. Voor een gratis intake kunt u ook het formulier op deze pagina invullen.

MFN-registermediator

Mr. Laurien van Egeraat is een MFN-registermediator en aangesloten bij:

Mr. Laurien van Egeraat

Een jurist leert niet op de schijn af te gaan, om een
helder beeld te krijgen van een situatie.

tandwielen

De Eerlijkheidsfabriek is een initiatief van Laurien van Egeraat, jurist, kunstenaar en coach.
Contact opnemen kan via email en telefoon 035 - 62 84 992.

portret

Heeft u vragen? Ik beantwoord ze graag

Als u uw telefoonnummer aan mij doorgeeft bel ik u terug.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
quote

Ervaring van anderen:

Beste Laurien,

Bij jou heb ik beter voor mezelf leren opkomen, leren communiceren in mijn relatie, en meer zelfkennis gekregen. Ik ben gevoelens en gedachten gaan scheiden, en zie dat het soms ‘niet erg is.’
Ik heb ook leren luisteren, en gemerkt dat ik nu bedoel wat ik zeg. Ik zie nu ook dat als ik zwijg dat effect heeft, maar ook gevolgen. We hebben bij jou patronen doorbroken. Het op zoek gaan naar en vinden van werk maakt veel verschil. Als de Eerlijkheidsfabriek er niet was geweest, zaten mijn kinderen nu met een gebroken gezin!

De man van deze vrouw schreef:
Ik heb bij jou geleerd en dus gewonnen, dat ik het overzicht moet houden, dat ik beter met mijn partner moet communiceren, en dat ik niet tè hard duw in de richting van wat ik wil. Jij stelt als therapeut niet alleen vragen aan ons om te beantwoorden maar geeft ook voorstellingen (beelden) in gedachten mee om het goede gevoel te krijgen.

Volstrekt onpartijdig...

Mijn echtgenote en ik hadden toch vrij regelmatig ongenoegen na mijn pensioen-datum, toen ik de hele dag thuiskwam (afgezien van mijn activiteiten bij diverse kwaliteitssportverenigingen en commis-sariaten). Ondraaglijk. We hebben de stap genomen naar relatiecoaching. Inderdaad, we hebben tools gekregen om de nieuwe situatie te overzien en te beheersen, onszelf wat te bezinnen en er wat leuks van te maken. Ook voor de kinderen en klein-kinderen een geruststelling. En Laurien staat er volstrekt onpartijdig in.

X en Y in het Gooi

We hebben bittere noten gekraakt...

Volgens zeggen heb ik Asperger, dat is moeilijk genoeg om mee te leven, (ook al heb je dan een hoog IQ). Bij Laurien heb ik getraind om mensen aan te kijken, mijn lichaamstaal aan te passen, te reageren op wat gezegd wordt. Contact leggen. Niet bang zijn voor afgang. Onze scheiding is een voldongen feit, we hebben bittere noten gekraakt onder begeleiding van Laurien. Nu hebben we toch een goed ouderschapsplan en kunnen verder met elkaar als ouders van de kinderen. Bij een stiefsituatie hebben we afgesproken weer bij haar langs te gaan.

Vergoedingen

‘Personal coaching’ wordt vergoed door de meeste aanvullende zorgverzekeringen.

Bekijk hier het actuele overzicht.